Ochrona danych

Poniżej pragniemy poinformować Państwa o naszej deklaracji odnośnie polityki prywatności. Znajdą tu Państwo informacje o pobieraniu i wykorzystywaniu danych osobowych w trakcie korzystania z naszego serwisu. Przestrzegamy w tej kwestii obowiązującego w Niemczech prawa o ochronie danych osobowych. Deklarację odnośnie polityki prywatności mogą Państwo w dowolnym czasie pobrać z naszej strony internetowej.

Wyraźnie zwracamy uwagę Państwa na fakt, że transmisja danych w internecie (np. komunikacja mailowa) może wykazywać luki w zakresie bezpieczeństwa i że niemożliwa jest kompletna ochrona przed dostępem osób trzecich.

Wykorzystywanie danych kontaktowych z naszego impressum w celach komercyjnych jest stanowczo niepożądane – chyba, że wcześniej udzieliliśmy w tej kwestii pisemnego zezwolenia, albo prowadzona jest już współpraca. Oferent i wszystkie wymienione na tej stronie internetowej osoby sprzeciwiają się niniejszym każdemu wykorzystywaniu i przekazywaniu ich danych w celach komercyjnych.

Dane osobowe

Mogą Państwo odwiedzać naszą witrynę internetową bez podawania swoich danych osobowych. Jeśli na naszych stronach pobierane są dane osobowe (takie jak nazwisko, adres albo adres mailowy), następuje to – o ile to możliwe – na zasadzie dobrowolności. Dane te – bez Państwa wyraźnej zgody – nie będą przekazywane osobom trzecim. Jeżeli między Państwem a naszą firmą ma dojść do ustanowienia, przekształcenia albo zmiany stosunku umownego, albo jeżeli zwrócą się Państwo do nas z zapytaniem – pobierzemy i wykorzystamy Państwa dane osobowe, o ile będzie to w tych celach konieczne (dane dostępne). Pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe na ile jest to konieczne, aby umożliwić Państwu korzystanie z oferty sieciowej (dane użytkowe). Wszystkie dane osobowe zapisywane są tylko na okres, jaki konieczny jest do realizacji wyznaczonego celu (opracowanie Państwa zapytania albo realizacja umowy). W tej kwestii uwzględnia się terminy przechowywania danych regulowane przez prawo podatkowe i handlowe. Na polecenie odpowiednich placówek możemy w konkretnym przypadku udzielić informacji odnośnie tych danych (dane dostępne), o ile jest to konieczne w celach ścigania karnego, odparcia zagrożenia, realizacji funkcji prawnych organów Ochrony Konstytucji lub Kontrwywiadu Wojskowego, lub też w celu dochodzenia praw w kwestii własności intelektualnej.

Oświadczenie o ochronie prywatności dla serwisu analityki internetowej Google Analytics

Ta witryna internetowa wykorzystuje Google Analytics – usługę analiz internetowych przedsiębiorstwa Google Inc. („Google“). Google Analytics stosuje tzw. „Cookies“, pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerach i umożliwiające analizę waszego korzystania z serwisu internetowego. Informacje o Państwa korzystaniu z tej witryny wytworzone przez Cookie z reguły przesyłane są na jeden z serwerów Google w USA i tam zapisywane. Uaktywniliśmy anonimizację adresów IP. W tej witrynie internetowej Państwa adres IP – w krajach członkowskich Unii Europejskiej i w innych państwach-sygnatariuszach Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – zostanie więc wcześniej przez Google skrócony. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP przesyłany będzie na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie administratora tej witryny Google wykorzysta te informacje do analizy Państwa korzystania z serwisu, do sporządzania raportów o aktywności na stronie oraz do świadczenia innych usług wobec operatora witryny związanych z wykorzystywaniem strony internetowej i internetu. Adres IP przekazywany w ramach systemu Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie jest łącznony z innymi danymi, będącymi w posiadaniu Google. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu cookies poprzez dokonanie odpowiednich ustawień Państwa przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że ewentualnie nie będą Państwo wtedy mogli korzystać ze wszystkich funkcji tego serwisu.
Ponadto mogą Państwo zapobiec pobieraniu przez Google danych wytwarzanych przez cookies a dotyczących Państwa korzystania z tej strony (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google – poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de