Lista kontrolna

LISTA KONTROLNA DLA NASZYCH KLIENTÓW Z KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UE

Ze względu na rozszerzone obowiązki w zakresie dokumentacji urzędy skarbowe wymagają od teraz przy eksportach w krajach członkowskich UE następujących dokumentów i informacji:

 • kompletny i dokładny adres firmy,
 • numer telefonu,
 • numer faxu,
 • adres e-mail,
 • podanie gałęzi przemysłu,
 • branża
 • adres internetowy (jeżeli istnieje),
 • wizytówka, itd.,
 • europejski numer identyfikacji w zakresie podatku obrotowego,
 • wyciąg z Rejestru handlowego albo poświadczenie prowadzenia działalności gospodarczej lub urzędowe poświadczenie firmy (np. przez Izbę Handlową) w formie kopii zawierającej także nazwisko właściciela firmy, względnie zarządzającego przedsiębiorstwem,
 • kopia paszportu właściciela/ udziałowca / zarządzającego przedsiębiorstwem,
 • podpisane przez właściciela firmy / zarządzającego firmą pełnomocnictwo do odbioru, jeśli to możliwe z pieczątką firmową – dla odbierającego kierowcy.
 • Od 1 stycznia 2014 urząd skarbowy wymaga poświadczenia odbioru (potwierdzenia dotarcia towaru), tzn. potwierdzenia odbiorcy, że towar dotarł do kraju obcego należącego do UE.

Wymagane jest przedłożenie potwierdzenia dotarcia towaru w oryginale z pieczątką i Państwa podpisem.
W przypadku niepowierzenia nam potwierdzenia dotarcia towaru pobieramy kaucję w wysokości 19 % od ceny kupna. Kwota kaucji zwrócona zostanie Państwu natychmiast po otrzymaniu wymaganych dokumentów.

Lista kontrolna do pobrania